Chúng ta được chữa lành khỏi nỗi đau khổ chỉ bằng cách trải nghiệm...

Chúng ta được chữa lành khỏi nỗi đau khổ chỉ bằng cách trải nghiệm nó đến tận cùng.
We are healed of a suffering only by experiencing it to the full.
"Chúng ta được chữa lành khỏi nỗi đau khổ chỉ bằng cách trải nghiệm nó đến tận cùng. We are healed of a suffering only by experiencing it to the full."
Danh ngôn cuộc sống Marcel Proust
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận