Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta We only...

Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta.
-
We only understand that which already within us.
"Chúng ta chỉ hiểu những gì đã ở trong chính chúng ta. - We only understand that which already within us."
Danh ngôn tâm hồn Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận