Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời...

Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.
"Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua."
Danh ngôn thời gian Ngạn ngữ Đức
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận