Chữ rằng họa phúc vô môn Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm...

Chữ rằng họa phúc vô môn, 
  Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.
"Chữ rằng họa phúc vô môn, Tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận