Chỉ khi tâm hồn và cá tính của một người đã ngủ say mọi...

Chỉ khi tâm hồn và cá tính của một người đã ngủ say, mọi người mới để ý tới phục sức của anh ta.
"Chỉ khi tâm hồn và cá tính của một người đã ngủ say, mọi người mới để ý tới phục sức của anh ta."
Danh ngôn tính cách Emerson (Mỹ)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận