Chỉ cần ta quay lưng lại với cái xấu là ta sẽ nhìn ra...

Chỉ cần ta quay lưng lại với cái xấu là ta sẽ nhìn ra con đường tới với cái thiện.
"Chỉ cần ta quay lưng lại với cái xấu là ta sẽ nhìn ra con đường tới với cái thiện."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận