Cây muốn lặng gió chẳng dừng Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư...

Cây muốn lặng, gió chẳng dừng

Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư

Khiến long sư những ngẩn ngơ

Nửa mong mọc tóc, nửa mong trọc đầu
"Cây muốn lặng, gió chẳng dừng Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư Khiến long sư những ngẩn ngơ Nửa mong mọc tóc, nửa mong trọc đầu"
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận