Câu trả lời ngắn nhất là hành động.

Câu trả lời ngắn nhất là hành động.
"Câu trả lời ngắn nhất là hành động."
Danh ngôn hành động Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận