Cầu Quan vui lắm ai ơi Trên thì họp chợ dưới bơi thuyền rồng...

Cầu Quan  vui lắm ai ơi,
  Trên thì họp chợ, dưới bơi thuyền rồng.
"Cầu Quan vui lắm ai ơi, Trên thì họp chợ, dưới bơi thuyền rồng."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận