Cất tiếng kêu cô mỹ nữ Đứng giữ tảng đá chuông đồng Lòng cô...

Cất tiếng kêu cô mỹ nữ, 
  Đứng giữ tảng đá, chuông đồng, 
  Lòng cô muốn đi tu phải thối của cho chồng.
  Ông thôn nhận mộc, 
  Ông cả đứng thị thiềng, 
  Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh.
"Cất tiếng kêu cô mỹ nữ, Đứng giữ tảng đá, chuông đồng, Lòng cô muốn đi tu phải thối của cho chồng. Ông thôn nhận mộc, Ông cả đứng thị thiềng, Bao nhiêu tiền của phải thối liền cho anh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận