Cảm xúc về sự thấp kém càng mạnh thôi thúc muốn chinh phục càng...

Cảm xúc về sự thấp kém càng mạnh, thôi thúc muốn chinh phục càng lớn, và sự khích động càng dữ dội.
-
The greater the feeling of inferiority that has been experienced, the more powerful is the urge to conquest and the more violent the emotional agitation.
"Cảm xúc về sự thấp kém càng mạnh, thôi thúc muốn chinh phục càng lớn, và sự khích động càng dữ dội. - The greater the feeling of inferiority that has been experienced, the more powerful is the urge to conquest and the more violent the emotional agitation."
Danh ngôn hành động Alfred Adler
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận