Cái vòng danh lợi cong cong Kẻ hòng ra khỏi người mong bước vào...

Cái vòng danh lợi cong cong, 
  Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào.
  Cá trong lờ đỏ hỏe con mắt, 
  Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô.
  Tung tăng như cá trong lờ, 
  Trong không ra được, ngoài ngờ là vui.
"Cái vòng danh lợi cong cong, Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Cá trong lờ đỏ hỏe con mắt, Cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô. Tung tăng như cá trong lờ, Trong không ra được, ngoài ngờ là vui."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận