Cái ngủ mày ngủ cho lâu Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về...

Cái ngủ, mày ngủ cho lâu, 
  Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. 
  Bắt được con giếc, con trê, 
  Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.
"Cái ngủ, mày ngủ cho lâu, Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con giếc, con trê, Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận