Cái gì hấp dẫn và đẹp đẽ chẳng phải luôn luôn là tốt nhưng...

Cái gì hấp dẫn và đẹp đẽ chẳng phải luôn luôn là tốt, nhưng cái gì tốt thì luôn luôn đẹp.
"Cái gì hấp dẫn và đẹp đẽ chẳng phải luôn luôn là tốt, nhưng cái gì tốt thì luôn luôn đẹp."
Danh ngôn tính cách Ninonde Lenenles

Thêm nội dung

Xem thêm >