Cái đẹp thì cao hơn cái cao cả bởi vì cái đẹp thì bền...

Cái đẹp thì cao hơn cái cao cả, bởi vì cái đẹp thì bền bỉ và làm cho ta khao khát mãi, trong khi cái cao cả thì tương đối, tạm thời và dữ dội.
-
The beautiful is superior to the sublime because it lasts and does not satiate, while the sublime is relative, temporary and violent.
"Cái đẹp thì cao hơn cái cao cả, bởi vì cái đẹp thì bền bỉ và làm cho ta khao khát mãi, trong khi cái cao cả thì tương đối, tạm thời và dữ dội. - The beautiful is superior to the sublime because it lasts and does not satiate, while the sublime is relative, temporary and violent."
Danh ngôn Nghệ Thuật Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận