Cái đẹp chỉ đơn giản là hiện thực được nhìn qua con mắt yêu...

Cái đẹp chỉ đơn giản là hiện thực được nhìn qua con mắt yêu thương.
Beauty is simply reality seen with the eyes of love.
"Cái đẹp chỉ đơn giản là hiện thực được nhìn qua con mắt yêu thương. Beauty is simply reality seen with the eyes of love."
Danh ngôn về yêu thương Rabindranath Tagore
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận