Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên...

Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
-
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
"Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên. - The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up."
Danh ngôn hạnh phúc Mark Twain
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận