Cách sử dụng cuộc đời tốt nhất là dùng nó cho điều gì sẽ...

Cách sử dụng cuộc đời tốt nhất là dùng nó cho điều gì sẽ trường tồn hơn nó.
The great use of a life is to spend for something that outlasts it.
"Cách sử dụng cuộc đời tốt nhất là dùng nó cho điều gì sẽ trường tồn hơn nó. The great use of a life is to spend for something that outlasts it."
Danh ngôn cuộc sống William James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận