Cách mấy thu tưởng đà ly biệt Ai hay em còn thủ tiết chờ...

Cách mấy thu tưởng đà ly biệt, 
  Ai hay em còn thủ tiết chờ anh.
"Cách mấy thu tưởng đà ly biệt, Ai hay em còn thủ tiết chờ anh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận