Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư...

Cá không ăn muối cá ươn, 
  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
"Cá không ăn muối cá ươn, Con cãi cha mẹ trăm đường con hư."
Tục ngữ ca dao về gia đình
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận