Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta...

Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.
-
Neither wealth or greatness render us happy.
"Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc. - Neither wealth or greatness render us happy."
Danh ngôn hạnh phúc La Fontaine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận