Bực mình sinh sự…bụng bự sinh con…

Bực mình sinh sự…bụng bự sinh con…
"Bực mình sinh sự…bụng bự sinh con…"
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận