Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người.

Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người.
"Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người."
Danh ngôn giáo dục Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận