Biết mà học không bằng thích mà học thích mà học không bằng vui...

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.
-
Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.
"Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học. - Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả."
Danh ngôn giáo dục Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận