Bị rách nhưng lại có vàng Tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng...

Bị rách nhưng lại có vàng, 
  Tuy rằng miếu đổ, thành hoàng còn thiêng.
"Bị rách nhưng lại có vàng, Tuy rằng miếu đổ, thành hoàng còn thiêng."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận