Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ...

Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ.
-
Secrets are things we give to others to keep for us.
"Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ. - Secrets are things we give to others to keep for us."
Danh ngôn hài hước Elbert Hubbard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận