Bậu về nhớ ghé Ba La Mua cân đường phổi cho ta với mình...

Bậu về nhớ ghé Ba La , 
  Mua cân đường phổi  cho ta với mình.
"Bậu về nhớ ghé Ba La , Mua cân đường phổi cho ta với mình."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận