Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ rõ ràng...

Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ, rõ ràng đã bỏ lỡ quá nhiều.
-
Anyone who says he can see through women is missing a lot.
"Bất cứ ai nói anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ, rõ ràng đã bỏ lỡ quá nhiều. - Anyone who says he can see through women is missing a lot."
Danh ngôn phụ nữ Groucho Marx
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận