Bạn từ đâu tới không quan trọng Tất cả những gì quan trọng là...

Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.
 Brian Tracy.
"Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu. Brian Tracy."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận