Bạn phải học cách tha thứ cho người đang yêu Anh ta luôn là...

Bạn phải học cách tha thứ cho người đang yêu. Anh ta luôn là sự phiền toái.
 You must learn to forgive a man when he’s in love. He’s always a nuisance.
 Rudyard Kipling
"Bạn phải học cách tha thứ cho người đang yêu. Anh ta luôn là sự phiền toái. You must learn to forgive a man when he’s in love. He’s always a nuisance. Rudyard Kipling"
Quote hay về tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận