Bạn nghèo thuở trước chớ quên Vợ cùng kham khổ chẳng nên phụ tình...

Bạn nghèo thuở trước chớ quên, 
  Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình.
"Bạn nghèo thuở trước chớ quên, Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận