Bạn muốn được mọi người hiểu nghĩa là bạn muốn họ tha thứ.

Bạn muốn được mọi người hiểu nghĩa là bạn muốn họ tha thứ.
"Bạn muốn được mọi người hiểu nghĩa là bạn muốn họ tha thứ."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận