Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc You can't be envious...

Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.
-
You can't be envious and happy at the same time.
"Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc. - You can't be envious and happy at the same time."
Danh ngôn hạnh phúc Frank Tyger
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận