Bạn gái tôi rất xấu nhưng được cái kết cấu nó đẹp.

Bạn gái tôi rất xấu nhưng được cái kết cấu nó đẹp.
"Bạn gái tôi rất xấu nhưng được cái kết cấu nó đẹp."
Câu nói hài hước
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận