Bạn bè là nghĩa tương tri Sao cho sau trước vẹn bề mới nên...

Bạn bè là nghĩa tương tri, 
  Sao cho sau trước vẹn bề mới nên.
"Bạn bè là nghĩa tương tri, Sao cho sau trước vẹn bề mới nên."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận