Ba Xã có lưới quăng chài Mật Ninh hút thuốc kéo dài cổ ra...

Ba Xã  có lưới quăng chài, 
  Mật Ninh  hút thuốc kéo dài cổ ra.
"Ba Xã có lưới quăng chài, Mật Ninh hút thuốc kéo dài cổ ra."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận