Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu Anh thương anh hiểu Chứ em chưa...

Ba Lai  cầu gối đầu Rạch Miễu ,
  Anh thương anh hiểu,
  Chứ em chưa hiểu song thân,
  Mẹ biểu thì anh phải vâng,
  Thôi về mai mối ngày gần anh qua.
"Ba Lai cầu gối đầu Rạch Miễu , Anh thương anh hiểu, Chứ em chưa hiểu song thân, Mẹ biểu thì anh phải vâng, Thôi về mai mối ngày gần anh qua."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận