Áo vá vai vợ ai không biết Áo vá quàng nhất quyết vợ anh...

Áo vá vai, vợ ai không biết,
  Áo vá quàng, nhất quyết vợ anh.
"Áo vá vai, vợ ai không biết, Áo vá quàng, nhất quyết vợ anh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận