Anh về mắc võng ru con Ai lên xe xuống ngựa ai đẹp giòn...

Anh về mắc võng ru con
  Ai lên xe xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai!
"Anh về mắc võng ru con Ai lên xe xuống ngựa, ai đẹp giòn mặc ai!"
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận