Anh về để quạt lại đây Mở ra xếp lại cho khuây cơn sầu...

Anh về để quạt lại đây, 
  Mở ra xếp lại cho khuây cơn sầu.
"Anh về để quạt lại đây, Mở ra xếp lại cho khuây cơn sầu."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận