Anh thương em dầm nắng dãi mưa Cơm đùm cơm gói sớm trưa nhọc...

Anh thương em dầm nắng dãi mưa, 
  Cơm đùm cơm gói sớm trưa nhọc lòng.
"Anh thương em dầm nắng dãi mưa, Cơm đùm cơm gói sớm trưa nhọc lòng."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận