Anh thương em chí quyết thương hoài Bảng treo mặc bảng thơ bài mặc...

Anh thương em chí quyết thương hoài, 
  Bảng treo mặc bảng, thơ bài mặc thơ.
"Anh thương em chí quyết thương hoài, Bảng treo mặc bảng, thơ bài mặc thơ."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận