Anh tham ba chốn bốn quê Anh phụ lời thề anh cực tấm thân...

Anh tham ba chốn bốn quê, 
  Anh phụ lời thề anh cực tấm thân.
"Anh tham ba chốn bốn quê, Anh phụ lời thề anh cực tấm thân."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận