Anh nghiêng tai dưới gió Cho thiếp kể công khó anh nghe Từ ngày...

Anh nghiêng tai dưới gió, 
  Cho thiếp kể công khó anh nghe,
  Từ ngày anh đau ban cua lưỡi trắng
  Miệng đắng, cơm ôi,
  Công em bồng đứng, đỡ ngồi,
  Bây giờ anh ở bạc ông trời nào để anh.
"Anh nghiêng tai dưới gió, Cho thiếp kể công khó anh nghe, Từ ngày anh đau ban cua lưỡi trắng Miệng đắng, cơm ôi, Công em bồng đứng, đỡ ngồi, Bây giờ anh ở bạc ông trời nào để anh."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận