Anh khôn mà lấy vợ đần Lấy ai đưa đón khách gần khách xa...

Anh khôn mà lấy vợ đần, 
  Lấy ai đưa đón khách gần khách xa.
"Anh khôn mà lấy vợ đần, Lấy ai đưa đón khách gần khách xa."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận