Anh hít cái bông bưởi anh còn hửi cái bông cam Anh thích nấm...

Anh hít cái bông bưởi anh còn hửi cái bông cam, 
  Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối.
"Anh hít cái bông bưởi anh còn hửi cái bông cam, Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận