Anh đi ngang cầu sắt Anh nắm tay em thật chắc Miệng hỏi gắt...

Anh đi ngang cầu sắt,
  Anh nắm tay em thật chắc,
  Miệng hỏi gắt chung tình,
  Bướm xa bông tai nhụy, anh xa mình tại ai?
  Cây oằn vì bởi trái sai,
  Anh xa em vì bởi bà mai ít lời.
"Anh đi ngang cầu sắt, Anh nắm tay em thật chắc, Miệng hỏi gắt chung tình, Bướm xa bông tai nhụy, anh xa mình tại ai? Cây oằn vì bởi trái sai, Anh xa em vì bởi bà mai ít lời."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận