Anh đi làm ruộng ba trăng giăng Ở nhà em giữ đạo hằng chớ...

Anh đi làm ruộng ba trăng (giăng)  
  Ở nhà em giữ đạo hằng chớ sai.
"Anh đi làm ruộng ba trăng (giăng) Ở nhà em giữ đạo hằng chớ sai."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận