Anh đi đường ấy xa xa Để em ôm bóng trăng tà năm canh...

Anh đi đường ấy xa xa, 
  Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
  Nước non một gánh chung tình.
  Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?
"Anh đi đường ấy xa xa, Để em ôm bóng trăng tà năm canh. Nước non một gánh chung tình. Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng?"
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận