Anh đây quyết câu cua, Dù ai câu rắn,câu rùa mặc ai.

Anh đây quyết câu cua, 
  Dù ai câu rắn,câu rùa mặc ai.
"Anh đây quyết câu cua, Dù ai câu rắn,câu rùa mặc ai."
Tục ngữ ca dao về Tình yêu
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận